ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЖАЛБИ НА КЛИЕНТА

Медицинската книжарница Хипократ полага всички усилия за осъществяване на своята бизнес дейност, за да избегне оплаквания от страна на Клиентите. Клиентите обаче могат да се оплакват.

Поради тази причина Медицинската книжарница Хипократ е формулирала процес за разглеждане на жалби, за да гарантира, че жалбите се разглеждат по подходящ начин и се решават бързо, винаги в интерес на Клиентите.

По този начин, Компанията ще проучи всяка жалба веднага след като бъде информирана от Клиента.

Дефиниция за жалби на клиенти

Жалбата се определя като израз на недоволство от продукт или услуга, които се предоставят или предлагат от книжарницата на Хипократ. В уведомлението трябва ясно да се посочи, че това е жалба. Жалбата трябва да бъде подадена от Клиента по телефона, съобщена от Клиента лично или писмено (по пощата или по електронната поща).

Процесът на жалба на Дружеството

Книжарницата Hippocrates Medical се ангажира да управлява всякакви жалби от клиенти в съответствие със следните принципи:

  • Прозрачност спрямо Клиента,
  • Без допълнителна такса за Клиента,
  • обективност,
  • Ранен отговор в зависимост от сложността на жалбата.

Отделът за управление на жалбите уведомява Клиента и го информира за всяко развитие на процеса. Компенсацията не винаги може да има финансово съдържание.