Категориите за наличност на книги са както следва:

Веднага Достъпно. Обикновено се изпраща в 2-4 работни дни.

Предлага се при наличност на запасите на гръцкия издател. Обикновено се изпраща в рамките на 3-6 работни дни.

Предлага се при наличие на акции от емитента в чужбина. Обикновено се изпраща за 3-4 седмици.

Изчерпано за издателя. Невъзможно е да се предостави книгата.

В случай на липса на поръчани книги, книжарницата се задължава да ви информира и да поиска одобрение, за да изпълни оставащата поръчка, или да я отмени. Подразбира се, че в този случай времето за доставка се изчислява от получаването на отговора на клиента.

Отбелязва се, че особено за книгите на чуждестранни издателски къщи (книги, внесени от чужбина), на сайта се появяват само нови издания или такива, които са в наличност и които са внесени от Медицинската книжарница Хипократ. Това не е пълна библиография (която брои милиони заглавия).

Ако търсите чуждестранни издания на книги от други библиографски източници, свържете се с нас и ни изпратете подробности, които знаете, ние ще ви уведомим, ако можем да ги предоставим за вас, за време за доставка (обикновено 3-4 седмици).