ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)

Публикациите на Медицинската книжарница и Ротонда на Хипократ обработват вашата лична информация с уважение. Поверителността, неприкосновеността на личния живот и защитата на Вашите лични данни са много важни за всички нас и са част от Кодекса за поведение на нашата компания. Затова е в процес на подновяване на Декларацията за поверителност и Условията за ползване на сайта, за да отговарят на изискванията за съответствие с Общата политика за поверителност (GDPR)